پنجشنبه 21 آذر 1398

شرکت مهندسی تجهیز فرآیند مجموعه ای" پروژه محور" است که در بخش های مهمی از زیر مجموعه مدیریت زنجیره تامین و لجستیک در پروژه های بزرگ صنعتی فعالیت مینماید. طی 15 سال گذشته از طرف کارفرمایان معتبر در زمینه های نفت،گازوپتروشیمی ، فولاد سازی و سایر صنایع سنگین قراردادهای مهمی در زمینه های یاد شده به این شرکت واگذار شده است. فعالیت های انجام شده در قراردادهای فوق شامل مدیریت کالا ، اداره انبارها و اتوماسیون آنها ، مشاوره فنی و مهندسی کارگاهی در دیسیپلین های مختلف از جمله سازه های فلزی ، تجهیزات مکانیکی ، مخازن تحت فشار و ذخیره ای ، لوله کشی صنعتی، برق و ابزار دقیق ، عایق و رنگ برای کارفرمایان و پیمانکاران مختلف بوده است. در حال حاضر شرکت مهندسی تجهیز فرآیند یکی از شرکتهای رده اول در مدیریت کالا ، تجهیزات ، اتوماسیون و اداره انبارها در بازار ایران میباشد.

 

فعالیت های مدیریت کالا و اداره انبار ها در سایت پروژه های ساخت و نصب (Construction ) که ضمن عملیات نصب ، پیش راه اندازی و راه اندازی مورد نیاز پروژه میباشد شامل سر فصل های زیر می شود :

 

جهت ارائه گزارش برای فعالیت های انبارها مانند دریافت ، تحویل ، بالانس ، کنترل موجودی و سایر گزارش های مدیریتی به شرح زیر :

 

 اسناد و مدارکی که برای مدیریت کالا و اداره انبارهای پروژه مورد نیاز خواهد بود عبارتند از :