پنجشنبه 19 دی 1398

شرکت مهندسی تجهیزفرآیند تامین کننده خدمات "مدیریت لجستیک" است که توسط شرکت های بزرگ برون سپاری میشود ،  این شرکت توسط گروهی از مدیران و کارشناسان با تجربه در زمینه های مهندسی ، لجستیک و تدارکات کالا در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ، نیرو گاهی ، فولاد سازی و صنایع سنگین در سال 1378 تاسیس شد . پس از چند سال فعالیت در زمینه مهندسی و تدارکات کالا برای صنایع مختلف ، بمنظور تمرکز و افزایش راندمان فعالیتها تیم مدیریتی شرکت در سال1383 تجدید سازمان گردید. این امر با تغییرنگرش و تحولی همراه شد تا ادامه فعالیتها بصورت تخصصی در زمینه مدیریت زنجیره تامین و لجستیک شامل مدیریت کالا و تجهیزات ، تسریع در خرید کالا ، اتوماسیون و اداره انبارها در پروژه های بزرگ صنعتی  متمرکز شد.در برخی از پروژه ها همزمان خدمات مشاوره فنی و مهندسی کارگاهی را نیز ارائه نمود است . 

پس از انجام پروژه های موفقی در تدارکات کالا تجهیزات صنعتی ، این شرکت محدوده فعالیت های خود را به مدیریت مواد و محصول ، اتوماسیون انبارها وسازماندهی آنها در پروژه ها و نیز مهندسی کارگاهی در سایت های  مختلف صنعتی گسترش داد. با در نظر گرفتن اهمیت سیستم مکانیزه کنترل و مدیریت کالا در پروژه ها از همان ابتدا طراحی و توسعه سیستم فوق ضمن عملیات اجرائی توسط تیم نرم افزاری شرکت در دستور کار قرارگرفت و در مقاطع مختلف نسبت به ارتقاء آن اقدام گردیده تا حدی که در مقطع فعلی این سیستم برای سازماندهی و کنترل چرخه کامل کالا در پروژه های بزرگ صنعتی در مرحله ساخت و نصب و همچنین در مراحل بهره برداری از مرحله سفارش خرید تا تحویل و نصب کالا به کارگرفته میشود. بنابراین شرکت تجهیزفرآیند با استفاده از این سیستم قادر به ارائه  محدوده  وسیعی  از  خدمات فنی  و  کنترل  کالای  دریافتی  بر  مبنای سفارش های خرید ، و  لیست   اقلام   پروژه    (MTO)  ،   نگهداری از  تجهیزات ( preservation)، تحویل کالا (material issue) به پیمانکاران نصب براساس محدوده فعالیت آنها ، نظارت و کنترل جهت استفاده دقیق تجهیزات در محل های تعیین شده مرتبط با فرآیند ساخت و نصب آنها ، مانیتورینگ جریان کالاها از ابتدای  ورود  سایت  تا  محل  نصب آنها ( material traceability) و نهایتا  بالانس متریال (material reconciliation) برای هریک از پیمانکاران و کارفرمای اصلی یا صاحب کارخواهد بود.