پنجشنبه 19 دی 1398

ما باور داریم که همکاران ما و پرسنل شرکت مهمترین داراریی مجموعه هستند، بر همین اساس تلاش مضاعف بر حمایت و تامین نیازهای ایشان لحاظ می گردد. همواره از ابتدا تلاش می کنیم که نیروهای جدید و اعضای اضافه شده به سیستم از بهترین و کاردانترین مهندسان و تکنسین­های زمینه فعالیت کاری خود باشند. فرهنگ سازمانی این شرکت بر این مبنا استوار است که پس از انتخاب بهترین­ها ، اقدام به پرورش و گسترش مهارتها، قابلیتها و ابتکار ایشان بپردازد. آیین کار و روشهای انجام آنها به صورت متناوب و دائمی به طرق مختلف به نیروهای جدید آموزش داده شده و عامل پیشرفت پایدار مجموعه می­باشد. توامند سازی کارکنان از طریق مشارکت در امور مختلف، کارگروهی و بهبود روندها کلید موفقیت سازمان ما در زمینه فعالیت خود بوده است.